محصولات

آلبالو خشک درجه یک - بسته نیم کیلویی

قیمت: 6,000 تومان

موجود: 80

قیسی درجه یک - بسته نیم کیلویی

قیمت: 9,500 تومان

موجود: 100

گردو با پوست - بسته نیم کیلویی

قیمت: 11,000 تومان

موجود: 10

آلوچه زرد - بسته نیم کیلویی

قیمت: 4,000 تومان

موجود: 20

آلو زرد - بسته نیم کیلویی

قیمت: 6,500 تومان

موجود: 10

آلوچه سیاه درجه یک - بسته نیم کیلویی

قیمت: 4,000 تومان

موجود: 20